Cánh 8060 (Sợi thủy tinh siêu bền) cho máy bay cánh bằng điều khiển rc