Thép link (thép link servo) 19cm dùng để điều hướng trong máy bay điều khiển từ xa rc