Jack JST 10cm dây silicol 22AWG cho máy bay điều khiển từ xa rc