Combo Su30mk2 điều khiển từ xa Chiều dài 1,2m version rằn ri xám full decal tốc độ 90-100kmh điều khiển 6 kênh